Általános Szerződési Feltételek

Jelen Ászf hatálya az Eladó weblapján (https://szepacel.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról https://szepacel.hu/aszf/

ELADÓ adatai

Cégnév: SZÉPACÉL Építőpari Kft.
Székhely: H-1118 Budapest XI. ker., Budaörsi út 139. (nem üzlet)
Telefonszám: +36/20/334-9495

E-mail: info@szepacel.hu

Cégjegyzékszám: Cg.-01-09-293146
Adószám: 25861541-2-43
Közösségi adószám:  HU25861541
Bankszámla IBAN (Forint): HU74 1171 1003 2143 3993
Bankszámla IBAN (Euró):   HU64 1176 3110 3953 7889
Swift code: OTPVHUHB
Weblap: https://szepacel.hu

A weblapon történő szolgáltatások igénybe vevője a továbbiakban ÜGYFÉL.

Ügymenet

A weboldal célja a feltüntetett termékek tulajdonságainak és árainak bemutatása, melyet a kosárba helyezéssel könnyedén tud az Ügyfél összesíteni.

A kosár véglegesítése a “tovább a pénztárhoz” funkcióval érhető el.

A pénztár oldalon az Ügyfél adatainak megadása, mint ajánlatkérői adatok kerülnek felvitelre. A “megrendelés elküldése” funkció az összesített adatokat (Ügyfél adatait, kosár tartalmát, árakat) elküldi Vevő és Ügyfél részére egyaránt.

A weboldalon történő ügymenet ezzel lezárul és a továbbiakban hagyományos úton (e-mail) zajlik.

Az így kapott információ alapján a Eladó árajánlatot készít, vagy egyesetekben számlát az Ügyfél részére, és az általa adott címre kézbesít. Amennyiben az Ügyfél jóváhagyja és ezt jelzi írásban, akkor Eladó számlát állít ki részére a korábban megadott adatok alapján. A számlán szereplő összeg beérkezése után Eladó teljesíti a rendelést. Az Eladó és az Ügyfél közötti értékesítési jogviszony az árajánlat jóváhagyásával (Ügyfél részéről) és a számla kiállításával (Eladó részéről) jön lére.

Az így kialakult jogviszony nem webshop általi értékesítés.

Árak

– Az forintban értendőek, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.

– Egyes termékek esetében (lemezek) lehetőség van a fordított Áfa fizetésre, amennyiben a Vevő jogi személy és kitölti részünkre a Fordított Áfa nyilatkozatot..

Szállítási módok

– Alapértelmezés szerint a szállítási mód a személyes átvétel (Budapest XI. – Biatorbágy – Budaörs – Diósd – Érd – Törökbálint) telefonos egyeztetés szerint.

– Kis csomagok esetén (15 kg alatt és 50 cm x 50 cm x 100 cm-ig) MPL csomagszállításra is van lehetőség 2500.- Ft / csomag összegért.

– Nagy csomagok esetén (15 kg felet és/vagy 50 cm x 50 cm x 100 cm-től) egyedi kalkuláció szerint teherautóval történő szállításra van lehetőség.

Fizetési módok

– Alapértelmezés szerint a fizetési mód előre utalás.

– Személyes átvétel esetén lehetőség van a készpénzes fizetésre, amennyiben Vevő ezt előre kéri.

Visszaküldés / hibás termékek

– Hibás termékek esetén a termékeket visszavesszük, a vásárlás alkalmával használt fizetési módon a termékek árát 100%-ban visszatérítjük.

– A Vevő érdekkörében beállt változások miatt a termékeket nem áll módunkban visszavenni. Egyes esetekben, amennyiben a termék sérülésmentes, nem lejárt szavatossági idejű, egyedi egyeztetés szerint a termékeket csökkentett áron visszavehetjük, a vásárlás alkalmával használt fizetési módon a kialkudott árat visszatérítjük.

– Az egyedi igények szerint legyártott vagy összeszerelt termékeket (pl. Lindab lemezek méretre gyártva), vagy lejárt szavatosságú, vagy lejárathoz közeli termékeket nincs módunk visszavenni.

Eladó felelőssége

Eladó felelősséget vállal az értékesítés alábbi pontjaiért:

– Az ügyfél részére készült ajánlatban megadott adatok, árak, határidők betartásáért és teljesítéséért.

– Eladó felelős az akciós árak érvényességi idejének betartásáért az árajánlatban feltüntetett mértékben és ideig, amennyiben az Ügyfél az árajánlatban szereplő határidőig az ajánlatot jóváhagyja, és az összeget átutalja.

Eladó semmilyen módon nem vállal felelősséget:

– Az internetes hálózatban fellépő működési hibákért, ill. a Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért.

– Bármilyen adat, akár elküldött, akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért.

– Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő működéséből adódó következményekért, esetleges adatok, levelek elvesztésért, törlésért.

– Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

– Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért.

– Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

– A Weboldalon feltüntetett tartalom, különösen a termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk.

– Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad.

– Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.

– Az Eladó nem vonható felelősségre az eladott anyagok felhasználása szerinti teljeskörűségéért.

Ügyfél felelőssége

Ügyfél felelősséget vállal:

– A weboldalon és e-mailben megadott adatok helyességéért, azok valóságáért. Az általa megadott adatok hibáinak és valóságtartalmának hiányosságaiból eredő minden közvetlen és közvetett következményéért.

– A rendelésében és a weboldalon összeállított kosár tartalma szerinti anyagok felhasználásának alkalmasságáért.

– Ha az igényeknek megfelelő termékek összeállításában Eladó is közreműködött, javaslatot tett, akkor az értékesített anyagok alkalmasságának hiányosságai az Eladó és az Ügyfél általi döntéseik szerint vállalnak felelősséget.

– Ügyfél jelen feltételek mellett, a szerződés létrejöttével lemond az elállási jogáról, és hozzájárul, hogy az esetlegesen feleslegessé váló, de sérülésmentes megvásárolt termékeit Eladó saját döntése szerint visszavásárolja. Erről Eladó külön visszavásárlási ajánlatot tesz, amit az Ügyfél saját belátása szerint elfogad vagy elutasít.

– Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

– Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért.

– Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

A – Gyártó által – a termékekre adott szavatossági idő termékenként eltérhet. A weboldalon vagy a gyártó weboldalán feltüntetett szavatossági idők az irányadók, amennyiben a termékek a rendeltetési céljuknak megfelelően, szakszerűen kerültek beépítésre. Az ehhez szükséges segédletek (szerelési útmutatók, műszaki információk, stb.) letölthetőek a weboldalról vagy a Gyártó weboldaláról. A szakszerű beépítés megvalósulását a Gyártó megfelelő szakértői vizsgálják meg és foglalnak állást a kérdésben. Amennyiben a szakvéleményüket az Ügyfél nem fogadja el, akkor saját költségén független szakértői vizsgálatot is végeztethet.

Panaszkezelés

Az Ügyfél a panaszával elsősorban az Eladóhoz kell forduljon, hogy igényeit gyorsan és békésen tudják rendezni. Amennyiben a panaszt nem sikerült közvetlenül az Eladóval rendezni, akár a Gyártóval való kommunikáció elősegítését is ideértve, akkor az ügyfél fordulhat a következő helyre:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Ezek mellett az Ügyfél jogosult az illetékes bíróságokhoz is fordulni panaszával, amit keresetlevél beadásával tehet meg.

Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF elolvasásával az Ügyfél tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak a SZÉPACÉL KFt. által, a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatokba való betekintés joga, a kifogásolás joga, továbbá a bírósági kereset indítási jog és a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában.

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

Az Eladó az általa forgalmazott anyagokat értékesíti a Vevő felé. A termékek körét, főbb paramétereit, kereskedelmi árait a honlapon található mindenkori információk határozzák meg. Ezen információkat a honlap üzemeltetője a gyártók adatszolgáltatásai alapján teszi közzé. A honlapon közölt információk csak tájékoztató jellegűek, az egyes termékekről részletes információk a gyártók honlapjain vagy kiadványaiban találhatók meg. Az esetleges hibákért és gyártói változtatásokért az Eladó felelősséget nem vállal!